Prøysenprosjektet

På oppfordring laget vi en jubileumsutstilling i anledning Alf Prøysens 100 års dag i 2014. Prosjektet ble utvidet og redigert til utstillinger i 2015 og 2016.

1939
«1939»
Tresnitt 25 x 16, kr 1.800,-
!970
«1970»
Tresnitt 25 x 16 cm, kr 1.800,-
"Bånsull", tresnitt Prøysen
«Bånsull I»
Tresnitt 40 x 50 cm, kr 3.000,-
Prøysen
«Bånsull II»
Tresnitt 40 x 50 cm, kr 2.700,-
"Bånsull III",tresnitt Prøysen
«Bånsull III»
Tresnitt 40 x 50 cm, kr 2.700,-
Prøysen
«Bånsull IV»
Tresnitt 50 x 40 cm, kr 3.000,-
Prøysen
«Nøtteliten»
Tresnitt 45 x 56 cm, kr 5.000,-
«Bolla Pinnsvin»
Tresnitt 45 x 56 cm, kr 5.000,-
«Helene Harefrøken»
Tresnitt 45 x 56 cm, kr 5.000,-
«Blåklokkevikua»
Tresnitt 30 x 34 cm, kr 3.500,-
"Beinvegen", tresnitt Prøysen
«Beinvegen»
Tresnitt 19 x 24, kr 2.500,-
"Nordsno", tresnitt Prøysen
«Nordasno»
Tresnitt 19 x 24 cm, kr 2.500,-
"Jevnere veg", tresnitt Prøysen
«Jevnere veg»
Tresnitt 19 x 24 cm, kr 2.500,-
"Matja Madonna, tresnitt Prøysen
«Matja Madonna»
Tresnitt 19 x 24 cm, kr 2.500,-
Kanutten og Romeo Clive
«Kanutten og Romeo Clive»
Tresnitt 25 x 16 cm, kr 2.000,-
Avskjed
«Avskjed»
Tresnitt 25 x 16 cm, kr 2.000,-
"Bessmor Mathea", tresnitt Prøysen
«Bæssmor Mathea»
Tresnitt 25 x 16 cm, kr 2.000,-
"Mor Julie"
«Mor Julie»
Tresnitt 25 x 16 cm, kr 2.000,-
"Julekveldsvise", tresnitt Prøysen
«Julekveldsvise»
Tresnitt 29 x 32 cm, kr 3.500
«Tango for to»
Tresnitt 50 x 40 cm, kr 3.500,-
«Mot livets hemlighet»
Tresnitt 29 x 31 cm, kr 3.500,-
"Næsning på Hamarmarten", tresnitt Prøysen
«Næsning på Hamarmarten»
Tresnitt 29 x 31 cm, kr 3.500,-
«Vise for gærne jinter»
Tresnitt 55 x 45 cm, kr 5.000,-
"Kong Salomo", tresnitt Prøysen
«Kong Salomo»
Tresnitt 29 x 31 cm, kr 3.500,-
"Jørgen Hattemaker", tresnitt Prøysen
«Jørgen Hattemaker»
Tresnitt 29 x 31 cm, kr 3.500,-
"Skippervise I"
«Skippervise I»
Tresnitt 40 x 50 cm, kr 3.000,-
"Skippervise II"
«Skippervise II»
Tresnitt 40 x 50 cm, kr 3.000,-
"Skippervise III"
«Skippervise III»
Tresnitt 40 x 50 cm, kr 3.000,-
"Skippervise IV"
«Skippervise IV»
Tresnitt 40 x 50 cm, kr 3.000,-